Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Praca u nas

Strona główna

Zadowoleni klienci

Wybrane realizacje

Niniejszym pragniemy przybliżyć Państwu profil działalności naszej firmy poprzez przedstawienie wybranych referencji jakie uzyskała nasza firma od 1998 r. tj. od momentu jej założenia.

Projekt Centrum Logistycznego Słubicerozwińzwiń

Informacje ogólne:

Projekt został zrealizowany na zlecenie firmy transportowej Transport-Spedycja Grabowski. Zakres projektu obejmował wybudowanie hali logistycznej o powierzchni około 12 000 mwraz z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni około 350 m2, zlokalizowanej w niewielkiej odległości od przejścia granicznego w Świecku. Inwestycja została zrealizowana na działce o powierzchni 2 ha.

Inwestor:

Transport-Spedycja Grabowski Tomasz Grabowski

ul. Kościuszki 5

66-008 Świdnica

Projekt przebudowy i rozbudowy skrzyżowania ul. Staszica z ul. Marsz. J. Piłsudskiego w Nowej Solirozwińzwiń

Informacje ogólne:

Projekt miał na celu przebudowę istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo w celu poprawy bezpieczeństwa zarówno pieszych, rowerzystów jak i pojazdów poruszających się po drodze.

Inwestor:

Urocza 5 sp. z o.o.

ul. Wrocławska 17B/13A

65427 Zielona Góra

Wykonawca:

ZPB Kaczmarek Budownictwo sp. z o.o.

ul. Foluszowa 108a

65-786 Zielona Góra

Opracowanie kompleksowej oceny stanu technicznego miejsc wyznaczonych do startu i lądowań śmigłowcówrozwińzwiń

Informacje ogólne:

Opracowanie kompleksowej oceny stanu technicznego miejsc wyznaczonych do startu lądowań śmigłowców, położonych na terenie OSPWL Wędrzyn i Żagań obejmuje swym zakresem:

 • pomiary inwentaryzacyjne,

 • uzupełnienie mapy sytuacyjno-wysokościowej,

 • ocena nawierzchni naturalnej darniowej,
 • ocena nawierzchni sztucznej z płyt betonowych oraz betonu asfaltowego,

 •  analiza kierunku i częstości wiatru,

 • wyznaczenie miejsc postojowych dla śmigłowców,
 •  wyznaczenie strefy bezpieczeństwa,

 •  wyznaczenie drogi kołowania,

 •  wyznaczenie miejsc postoju zabezpieczenia techniczno-usługowego ruchu lotniczego. 

 

Lokalizacja obiektów:

 • lądowisko Karliki - powierzchna 3,6 ha,

 • lądowisko Pstrąże - powierzchnia 2,5 ha,
 • lądowisko Świętoszów - Wzgórze Prezydenckie – powierzchnia 3,5 ha,

 • lądowisko Wędrzyn - powierzchnia 4,5 ha.

 

Inwestor:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury

ul. Bolesława Chrobrego 7

65-043 Zielona Góra

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 287 w m. Grabik rozwińzwiń

Informacje ogólne:

Zakres prac obejmował swym zakresem projekt budowlany oraz wykonawczy rozbudowy  drogi wojewódzkiej nr 287 w m. Grabik na odcinku o długości 690 m

 

Inwestor:

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Al. Niepodległości  32

65-042 Zielona Góra

 

Koncepcja dostosowania przeprawy promowej w Pomorsku do pracy poza porą dziennąrozwińzwiń

Informacje ogólne:

Koncepcja programowo-przestrzenna obejmowała swym zakresem część projektową (koncepcję zasilania budynku socjalnego w energię elektryczną, wodę, kanalizację sanitarną, oświetlenie drogi dojazdowej i przeprawy promowej, oznakowanie przeprawy promowej), operat wodnoprawny, badania geotechniczne gruntu, analizę ekonomiczną.  

Inwestor:

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Al. Niepodległości 32

65-042 Zielona Góra

Projekt przyłącza sieci cieplnej i węzła cieplnego dla Przychodni lekarskiejrozwińzwiń

Informacje ogólne:

Zakres prac obejmował wykonanie projektu przyłącza sieci cieplnej o długości około 70 m oraz projektu technologicznego węzła cieplnego (branża sanitarna, elektryczna i budowlan), projekt odtworzenia nawierzchni dla przyłącza sieci cieplnej, projekt organizacji ruchu na czas budowy, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski dla obiektu Przychodni Lekarskiej zlokalizowanego w Zielonej Górze przy ul. Wandy 27.

Inwestor:

Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A.

ul. Zjednoczenia 103

65-120 Zielona Góra

Projekt termomodernizacji i kolorystyki elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Głogowierozwińzwiń

Informacje ogólne:

Od 1999 r. nasze biuro wykonało ponad 50 projektów z zakresu termomodernizacji i kolorystyki elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Głogowie na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Nadodrze".

Inwestor:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nadodrze"

Al. Wolności 19

67-200 Głogów

Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Sulechowierozwińzwiń

Informacje ogólne:

Umowa na prace projektowe została zawarta z inwestorem w 2009 r. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w grudniu 2010 r., natomiast jej zakończenie miało miejsce z końcem 2011 r. Budynek został uznany przez czytelników Gazety Lubuskiej za „Najładniejszy Budynek 2011 roku” oraz został wyróżniony w konkursie na najlepszy obiekt budowlany „Lubuski Mister Budowy – Edycja 2011” w kategorii budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne (patrz zakładka nagrody).

Charakterystyka budynku:

 • powierzchnia całkowita: 1 856  m2
 • ilość  kondygnacji: 3
 • ilość mieszkań: 21

 

Inwestor:

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Westerplatte 23

65-078 Zielona Góra

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budowlane "PeBeRol" Sp. z o.o.

ul. Łochowska 2

66-100 Sulechów

Projekt przebudowy i zmiany sposbu użytkowania budynku szkoły na mieszkalny wielorodzinny w Jasieniurozwińzwiń

Informacje ogólne:

Zakres prac obejmował wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły na budynek wielorodzinny przy ul. Stefana Żeromskiego 2 w Jasieniu.

Charakterystyka budynku:

 • powierzchnia całkowita: 1 189  m2
 • ilość  kondygnacji: 3
 • ilość mieszkań: 20
Inwestor:

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Westerplatte 23

65-078 Zielona Góra

Projekt rozbudowy ul. Jędrzychowskiej oraz budowy ul. Wierzbowej i Alfreda Nobla w Zielonej Górzerozwińzwiń

Informacje ogólne:

Zakres prac obejmował swym zakresem projekt budowlany oraz wykonawczy rozbudowy ul. Jędrzychowskiej w Zielonej Górze na odcinku ok. 1 750 m oraz budowy ul. Wierzbowej, ul. Alfreda Nobla i przyległych o łącznej długości ok. 1 950 m. Inwestycja została zakończona przez firmę wykonawczą w 2012 r.

Inwestor:

Urząd Miasta Zielona Góra

ul. Podgórna 22

65-424 Zielona Góra

Projekt adaptacji budynku koszarowego na mieszkalny w Gubinierozwińzwiń

Informacje ogólne:

Zakres prac obejmował wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego adaptacji budynku koszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wyzwolenia w Gubinie.

Charakterystyka budynku:

 • powierzchnia całkowita: 5 334  m2
 • ilość  kondygnacji: 3
 • ilość mieszkań: 50
Inwestor:

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Westerplatte 23

65-078 Zielona Góra

Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy ul. Trasa Północna w Zielonej Górzerozwińzwiń

Informacje ogólne:
Zakres prac obejmował swym zakresem projekt budowlany oraz wykonawczy rozbudowy ul. Trasa Północna w Zielonej Górze w ciągu drogi krajowej nr 32, klasy GP o łącznej długości 6 340 m.
Inwestor:

Prezydent Miasta Zielona Góra

ul. Podgórna 22

65- 424 Zielona Góra

 

Projekt budowlany i wykonawczy dla zadania "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Świebodzin" rozwińzwiń

Informacje ogólne:

Zakres prac obejmował projekt budowlany oraz wykonawczy dla zadania pn. " Gospodarka wodno - sciekowa w Gminie Świebodzin" wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę.

 

W ramach zadania zaprojektowano:

 • sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 29 000 mb
 • sieć kanalizacji tłocznej o długości 43 000 mb
 • sieć wodociągową o długości 59 000 mb
 • przepompownie ściekow 24 szt.

 • modernizację głębinowych ujęć wody 9 szt.
 • modernizację stacji uzdatniania wody 9 szt.
 • stację uzdatniania wody 1 szt.
 • przepompownię wody 2 szt.

 

 Inwestycja została zakończona w 2009 r.

 

Inwestor:

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Młyńska 37

66-200 Świebodzin

Koncepcja szlaków rowerowych w Euroregionie "Sprewa - Nysa - Bóbr"rozwińzwiń

Informacje ogólne:

Koncepcja szlaków rowerowych została zrealizowana w 2009 r., na zlecenie Stowarzyszenia Gmin RP EUROREGION "Sprewa - Nysa - Bóbr". Swym zasięgiem objęła znaczną część województwa Lubuskiego. Łączna długość zaprojektowanych szlaków rowerowych wyniosła 1 194,75 km w tym: 

 • szlaki poziome - 389,25 km,
 • szlaki pionowe - 565,50 km,
 • szlaki łącznikowe - 240,00 km.

 

Są to zarówno szlaki komunikacyjne (łącznikowe) łączące sądiadujące miejscowości, jak i szlaki turystyczne wiodące do takich atrakcji turystycznych jak zabytki architektury, parki krajobrazowe, pomniki przyrody.

  

Inwestor:

Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION

„Sprewa – Nysa – Bóbr”

ul. Piastowska 18,

66-620 Gubin

Projekt wodociągu oraz kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią na os. Uczonych w Zielonej Górzerozwińzwiń

Informacje ogólne:

W ramach zadania zaprojektowano:

 • sieć wodociągową o długości 1 880 m,
 • sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej o długości 6 600 m,
 • przepompownię ścieków.

 

Zakres prac projektowych został zrealizowany w 2008 r., obejmował projekt budowlany oraz wykonawczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

Inwestor:

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110A

65-120 Zielona Góra

Projekt sieci cieplnej wraz z przyłączami w rejonie Starego Miasta i Śródmieścia w Zielonej Górzerozwińzwiń

Informacje ogólne:

Zakres prac obejmował swym zakresem projekt budowlany i wykonawczy sieci cieplnej 2xdn 150/250 o długości około 300 m wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, w technologii preizolowanej, projekt przyłącza kanalizacji ogólnospławnej, projekt przyłączy siecicieplnej, projekt usunięcia kolizji sni nn, projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, przedmiar robót i kosztorys inwestorski dla obiektów dla obiektów zlokalizowanych w rejonie Starego Miasta i Śródmieścia w Zielonej Górze.

Inwestor:

Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A.

ul. Zjednoczenia 103

65-120 Zielona Góra

Projekt adaptacji budynku po malarni na budynek biurowo-warsztatowy wydziału spawalniczegorozwińzwiń

Informacje ogólne:

Zakres projektu obejmował wykonanie projektu termomodernizacji oraz sposobu użytkowania budynku. Obejmował swym zakresem projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski.

Inwestycja została zakończona w 2009 r.

Inwestor:

PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A. w Bogatyni

59-916 Bogatynia 3

Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie nadbrzeży Odry i rejonu portu w Bytomiu Odrzańskim I etaprozwińzwiń

Informacje ogólne:

Projekt obejmował swym zakresem:

 • budowę portu dla małych i dużych jednostek pływających,
 • zagospodarowanie terenu wraz z zielenią,
 • budowę ciągów spacerowo-rowerowych,
 • budowę drogi dojazdowej,
 • budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej,
 • budowę sieci elektrycznej oraz oświetlenia.

 

Inwestor:

Gmina Bytom Odrzański

ul. Rynek 1

67-115 Bytom Odrzański

Wykonawca:

BHE Dychów Sp. z o.o.

66-626 Dychów 6a

Projekt budowy przystani Wodnej w Cigacicach wraz z infrastrukturąrozwińzwiń

Informacje ogólne:

Zadanie obejmowało projekt przystani wodnej w miejscowości Cigacice woj. Lubuskie nad rzeką Odrą wraz z towarzyszącą infrastrukturą, który obejmował następujące elementy:

 • projekt umocnienia nabrzeża do cumowania statków
 • projekt zagospodarowania terenu wraz z zielenią, ciągami spacerowo-rowerowymi i drogą dojazdową
 • projekt sieci wodociągowej i sanitarnej
 • projekt linii energetycznych i oświetlenia
 • projekt budynku sanitarnego

 

Inwestor:

Gmina Sulechów

Plac Ratuszowy 6

65-100 Sulechów

  

Wykonawca:

BHE Dychów Sp. z o.o.

66-626 Dychów 6a

Projekty dla Kopalni Węgla Brunatnego "TURÓW" S.A. w Bogatyniirozwińzwiń

Informacje ogólne:

Poniżej znajduje się lista przykładowych tematów wykonanych na zlecenie Kopalni Węgla Brunatnego "TURÓW" S.A.: 

 • projekt placu składowego
 • projekt modernizacji dróg i placów na terenie Zajezdni Zakładu Transportu i Sprzętu Technologicznego (ZT i ST)
 • projekt przebudowy hali napraw pojazdów ciężkich
 • projekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Warsztatów Naprawczych
 • koncepcja przebudowy Hotelu "Górnik"

 

Inwestor:

Kopalnia Węgla Brunatnego "TURÓW" S.A.

59-916 Bogatynia

 

Projekt modernizacji wraz z rozbudową strzelnicy garnizonowej w Międzyrzeczurozwińzwiń

Informacje ogólne:

W 2005 r. nasze biuro wykonało programy funkcjonalno-użytkowe oraz dokumentację teczhniczną dla poniższych inwestycji:

 • modernizacja z rozbudową strzelnicy garnizonowej w Międzyrzeczu
 • remont składostacji MPS w Skwierzynie

 

Inwestor:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury

ul. Bolesława Chrobrego 7

65-043 Zielona Góra

Przebudowa oraz modernizacja obiektów Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskimrozwińzwiń

Informacje ogólne:

Zadanie obejmwało swym zakresem projekt:

 • projekt przebudowy oraz modernizacji obiektów Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim
 • projekt przebudowy oraz modernizacji Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Gubinie

 

Inwestor:

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Krośnie Odrz., woj. lubuskie

© 2024 APS. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja cti.eu - hosting, certyfikaty SSL, domeny, webdesign